Tìm kiếm nhà cung ứng và quy trình mua hàng Tạo chiến lược có thể thực thi Làm cách nào để bạn có thể cải thiện lợi nhuận mà không khiến khách hàng hoặc nhân viên cảm thấy họ thiệt thòi? Một trong những cách vô cùng hiệu quả đó là loại bỏ mọi yếu […]

Dịch vụ kinh doanh toàn cầu thông minh Mở rộng sự phát triển với việc cung cấp dịch vụ được cải thiện Công ty của chúng tôi giúp các tổ chức liên kết nhiều bên liên quan trong một mạng lưới cung cấp dịch vụ toàn cầu, đáp ứng, tích hợp và năng động. Các […]

Ứng dụng công nghệ trong bán hàng nội bộ Việc đầu tư chuyển đổi số sẽ kết nối các bên liên quan theo những cách mới như thế nào? Để đối phó với đại dịch COVID-19, các tổ chức đã nhanh chóng đầu tư vào việc kết nối nhân viên và khách hàng bằng việc […]