Tự động hoá » Sự đổi mới của con người và máy móc

Cách công nghệ làm cho chúng ta hiệu quả hơn

Khi con người gặp một cái gì đó mới, bản chất của con người là so sánh nó với những thứ chúng ta đã biết. Nhưng các giám đốc điều hành đang tìm cách áp dụng tự động hóa thông minh có thể gặp khó khăn trong việc nhận ra lợi ích của nó nếu họ không cố ý gạt bỏ một vài niềm tin đã có từ trước. Age of With đòi hỏi tư duy vượt ra ngoài bot — đó là tương lai của tương tác giữa con người và AI.

Các tổ chức muốn nắm lấy Age of With để tự động hóa các quy trình và thúc đẩy sự hợp tác giữa con người với máy móc. Điều này sẽ cần phải suy nghĩ về lực lượng lao động của họ theo một cách tổng thể mới — bao gồm cả nhân viên kỹ thuật số. Điều đó có nghĩa là sơ đồ tổ chức của họ giờ đây có thể hiển thị nhân viên kỹ thuật số cùng với nhân công. Điều đó có nghĩa là họ sẽ áp dụng một quan điểm tiến bộ về tự động hóa vượt qua các quan niệm thông thường về phần mềm doanh nghiệp hoặc các giải pháp thuê ngoài. Trong Thời đại … (Age of with), trí tuệ nhân tạo với tự động hóa cung cấp các quy trình kinh doanh với tốc độ và độ chính xác, và một lực lượng lao động có quyền tự do tập trung vào những gì quan trọng.

Những gì Hekate mang lại

06

Tập hợp các giải pháp tốt nhất của chúng tôi, tài sản được xây dựng trước, quan hệ đối tác hệ sinh thái rộng lớn, cũng như quy trình và chuyên môn trong ngành từ khắp Hekate để tạo ra một môi trường làm việc phát triển, được thúc đẩy bởi dữ liệu và phân tích.

Sắp xếp cách thức phân bổ công việc thông qua công nghệ thông minh và tài năng chuyên biệt — đẩy các nhiệm vụ giao dịch sang các bot phần mềm và giải phóng mọi người để có tư duy phản biện hơn, chuyển kế hoạch chi tiết tài năng thành các chuyên gia bộ phận bằng nhau, các giải pháp robot và tài năng giao dịch.

Dựa trên dữ liệu và thông tin chi tiết từ hơn 1.000 khách hàng của Hekate và nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn để cải thiện chất lượng và tốc độ của các quyết định thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Cung cấp cửa sổ thời gian thực mà các bộ phận trong công việc kinh doanh của khách hàng cần được cải thiện hoặc khi các vấn đề phức tạp phát triển, cho phép các nhóm nhanh chóng giải quyết các vấn đề quan trọng và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh.

Tăng tương tác giữa con người và AI

Các tổ chức đã sẵn sàng phát triển vượt ra ngoài các quy tắc đơn giản, RPA nên xem xét những gì tự động hóa của họ đang làm, và quan trọng hơn là không làm gì — tức là, tự động hóa thông minh chuyển quy trình cho con người ở đâu và con người cần gì để làm gì ở giai đoạn đó?

Việc xem xét các kết quả này cho phép các tổ chức xác định các cơ hội tận dụng suy luận xác suất hoặc phân tích thuật toán dữ liệu để đưa ra dự đoán. Bằng cách đi từ logic “nếu-thì” được xác định rõ ràng sang các thuật toán học máy, các tổ chức có thể đưa tự động hóa thông minh vào nhiều công việc do con người thực hiện hơn và để nhân viên của con người tập trung vào các nhiệm vụ đòi hỏi các kỹ năng bẩm sinh, độc đáo của con người.

Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của tự động hóa trong tổ chức của bạn và thể hiện việc thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, dựa trên kiến ​​thức, là một cách hợp lý để tăng cường sự tự tin và hiểu biết trong toàn tổ chức.