Chúng tôi tạo ra sự phát triển thông qua dữ liệu khách hàng

Chúng ta đang sống trong thời đại kết nối và thị trường tiêu dùng không phải là ngoại lệ. Các doanh nghiệp được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn phải dự đoán trước và đáp ứng được chúng một cách nhanh chóng. Thị trường ngày nay không ngừng thay đổi và các tổ chức quan trọng  thích ứng bằng cách khai thác sức mạnh của công nghệ phân tích và AI để thực hiện những thay đổi cần thiết cho sự tồn tại và phát triển.

Sự tương tác của khách hàng trong thời đại kết nối

06
Cá nhân hóa các tương tác trong thời gian thực

Thiết kế các tác nhân nhận thức để tương tác một cách thông minh với tất cả khách hàng, nhân viên và các bên liên quan của bạn. Khả năng tương tác nhận thức của Hekate đang giúp khách hàng tưởng tượng, phát minh và triển khai các tác nhân thông minh để tiếp cận chế độ xem 360 độ về khách hàng và mục tiêu của họ. Bằng cách kết nối các dấu chấm quan trọng và rút ra các suy luận, các doanh nghiệp số có thể dự đoán nhu cầu, hoàn thành các yêu cầu và đưa ra các đề xuất sâu sắc.

Giảm chi phí dịch vụ và nâng cao khả năng

Tự động hóa các hoạt động tương tác đơn giản và quản lý dữ liệu trên quy mô lớn ở những tương tác phức tạp hơn. Khách hàng của Hekate đang khám phá ra giá trị tức thì bằng cách sử dụng AI để tự động hóa và nâng cao các cuộc trò chuyện thông thường với khách hàng (ví dụ: "Số dư của tôi là bao nhiêu?" Hoặc "Tôi nên uống thuốc bao lâu một lần?"). Nhưng đối với các tác vụ đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn, khả năng tính toán có thể được tăng cường để hỗ trợ hoặc tương tác một cách dễ dàng mà con người không thể quản lý hiệu quả và chính xác trên quy mô lớn — ví dụ: đề xuất các mục bổ trợ hoặc cung cấp các hướng dẫn được cá nhân hóa.

Cách mạng hóa trải nghiệm khách hàng bằng AI

Bổ sung trí thông minh của máy vào các tương tác của con người để mang đến trải nghiệm đặc biệt. Hekate ưu tiên thiết kế lấy con người làm trung tâm, do đó, trải nghiệm số và tương tác mà chúng tôi tạo ra với khách hàng giúp tránh các cam kết kém hiệu quả hoặc các diễn giải sai lầm mang tới những phản hồi xác thực. Người tiêu dùng cảm thấy như họ đang tương tác với người thật - những người có hiểu biết sâu rộng. Hơn nữa, thông qua công nghệ học tập sâu, trải nghiệm khách hàng có thể được cải thiện qua mỗi lần tương tác với khách hàng một cách tự động.

Giúp các doanh nghiệp chuyển đổi chiến lược khách hàng của họ

Có khả năng dự đoán nhờ dữ liệu khách hàng bằng cách truy cập vào hệ thống nghiên cứu mạnh mẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về doanh nghiệp theo thời gian thực và toàn thời gian.

Áp dụng kiến thức chuyên môn sâu sắc về ngành vào dữ liệu khách hàng của bạn, để cung cấp thông tin chi tiết hàng đầu trong ngành.

Vượt ra ngoài nhiều nguồn dữ liệu, với sự hiểu biết ít ỏi, để áp dụng tâm trí con người vào dữ liệu khách hàng.

Chuyển từ báo cáo thông tin sang tổng hợp thành dữ liệu dựa trên các minh chứng để thúc đẩy hành động và cải tiến liên tục.