Dữ liệu & Phân tích » Dữ liệu và nền tảng AI thông minh

Tiềm năng

Đó không phải là một sự phóng đại, mà là một sự thật có thể chứng minh được: Trí tuệ nhân tạo và phân tích đang thay đổi cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ tự động hóa văn phòng đến chuyển đổi văn phòng, từ các kỹ năng, văn hóa và cách thức làm việc đã thay đổi sang các chiến lược tiếp cận thị trường và mô hình kinh doanh mới; điều này đã chứng minh AI có ở khắp mọi nơi.

Khi một bộ công cụ công nghệ có thể làm được rất nhiều điều – và đòi hỏi nhiều thay đổi về mặt tổ chức – thì thật khó để biết những mục tiêu cần đặt ra và những con đường cần thực hiện hoặc tăng tốc. Nhiều công ty ngày nay vẫn đang ưu tiên vai trò “truyền thống” của AI: giúp hoạt động hiệu quả hơn và năng suất hơn. Đa số báo cáo rằng những nỗ lực này đang được đền đáp. Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của AI, hơn 2/3 báo cáo ngày hôm nay được hưởng lợi từ các sáng kiến ​​AI nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng. Gần một nửa số người nhận được phần thưởng từ AI để thúc đẩy sự đổi mới, tăng trưởng doanh thu, tiết kiệm chi phí, giúp ra quyết định tốt hơn, đào tạo nhân viên và quản lý rủi ro.

Khả năng và giải pháp

Các tiềm năng và giải pháp của Hekate giúp các tổ chức cải thiện, tăng tốc, tự động hóa và củng cố các quy trình cũng như các quyết định kinh doanh, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.

Quản lý nguồn dữ liệu nâng cao

Số liệu phân tích chính xác hay không dựa vào nguồn dữ liệu đầu vào.

Phân tích nâng cao

Có các thuật toán để khai mở mọi tiềm năng từ nguồn dữ liệu sẵn có.

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo đang định nghĩa lại tương lai của các doanh nghiệp.

Tự động hóa thông minh

Giúp doanh nghiệp cung cấp giải pháp tự động hóa thông minh tối ưu.

Những gì Hekate mang lại?

Việc chuyển đổi dựa vào dữ liệu giúp các tổ chức thay đổi cách thức họ đang sử dụng dữ liệu và AI trong tổ chức của mình, với mục tiêu nhanh chóng khai mở những thông tin insights, nhận ra giá trị từ nguồn dữ liệu và có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhất và từ đó hỗ trợ việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện thực hóa giá trị

Tìm ra giá trị thực sự có thể thu được từ nguồn dữ liệu thông qua việc xác định những gì thực sự quan trọng đối với doanh nghiệp - trong thời gian ngắn hạn và dài hạn - sau đó, tích hợp các dữ liệu và chương trình AI vào việc xây dựng một bảng kế hoạch chiến lược phù hợp với các ưu tiên hiện tại của doanh nghiệp.

Nền tảng dữ liệu & AI thông minh

Xây dựng nền tảng dữ liệu đa chức năng trên đám mây kết nối doanh nghiệp thông qua cấu trúc “single source of truth” (có thể hiểu là tất cả các nguồn dữ liệu khác nhau sẽ tập trung trên một nền tảng duy nhất), để người dùng từ bất kỳ bộ phận nào của doanh nghiệp đều có thể truy cập, khám phá và sử dụng thông tin insights cho từng nhu cầu khác nhau ở các phòng ban khác nhau của một doanh nghiệp.

Nhân tài và văn hóa

Thúc đẩy và xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa vào nguồn dữ liệu, thông qua việc ứng dụng công nghệ vào mô hình kinh doanh, nhằm thu hút sự quan tâm của nhân viên và nâng cao kỹ năng của họ, để truy cập vào các bảng phân tích, báo cáo về tình hình kinh doanh và các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.