Mở rộng sự phát triển với việc cung cấp dịch vụ được cải thiện

Công ty của chúng tôi giúp các tổ chức liên kết nhiều bên liên quan trong một mạng lưới cung cấp dịch vụ toàn cầu, đáp ứng, tích hợp và năng động. Các chuyên gia của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp giá trị đúng lúc, vào đúng thời điểm bằng cách:

 • Tạo ra các mô hình quản trị chung
 • Tiêu chuẩn hóa cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ theo khu vực địa lý, đơn vị kinh doanh, chức năng và quy trình kinh doanh.
 • Tiến hành các hoạt động cải thiện hiệu suất và hiệu quả phân phối, đồng thời tạo ra các nền tảng thế hệ mới thông qua mạng xã hội, thiết bị di động, phân tích và đám mây (SMAC) và tự động hóa thông minh.

Dịch vụ Doanh nghiệp Toàn cầu (GBS) tập trung vào việc tạo ra quy trình đầu cuối được số hóa, lấy khách hàng làm trung tâm đối với mọi chức năng và khu vực địa lý. Nó bao gồm các đơn vị vận hành nhanh chóng được định hướng trên toàn cầu, đối lập với các đơn vị kinh doanh truyền thống. Sự đổi mới nằm trong DNA hiện đại của GBS và công nghệ mới nổi do GBS quản lý, có thể nâng cao hiệu suất trong toàn tổ chức; đồng thời, các đơn vị GBS vẫn duy trì sự tinh gọn, với giá cả cạnh tranh và tính hiệu quả cao.

Sự thay đổi nhiên liệu đối với động cơ

Nghiên cứu cho thấy rằng các tổ chức tương lai sẽ đạt được hiệu quả gấp 1,7 lần và lợi nhuận cao hơn 2,8 lần.

Các doanh nghiệp tương lai đòi hỏi một mô hình hoạt động linh hoạt — một mô hình phù hợp với công nghệ, năng lực, dữ liệu, quy trình với chiến lược kinh doanh. Các tổ chức ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu kết hợp AI sẽ hoạt động hiệu quả hơn, mở rộng quy mô nhanh hơn, gia tăng năng suất và phát triển các giá trị mới trong toàn doanh nghiệp.

Hekate mang tới sự đổi mới của con người lẫn máy móc bằng cách giúp các nhà lãnh đạo GBS tận dụng sức mạnh của dữ liệu, các ứng dụng thông minh, công nghệ và tài năng để đẩy nhanh quá trình chuyển sang mô hình hoạt động thông minh. Nó dựa trên các công nghệ số sáng tạo, quy trình và kiến thức chuyên môn về ngành để cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động theo thời gian thực. Năng lực của lực lượng lao động được giải phóng để thực hiện nhiều hoạt động giúp gia tăng giá trị hơn — dẫn đến mức độ gắn kết, giữ chân của nhân viên cao hơn và nâng cao giá trị cho tổ chức.

Lợi ích tiềm năng của các mô hình dịch vụ kinh doanh toàn cầu

Công ty thành viên của chúng tôi giúp các tổ chức liên kết nhiều bên liên quan trong một mạng lưới cung cấp dịch vụ toàn cầu, đáp ứng, tích hợp và năng động. Các chuyên gia của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp giá trị đúng lúc, vào đúng thời điểm bằng cách:

 • Thực hiện những cải tiến phù hợp với chiến lược kinh doanh, chiến lược chuyển đổi số và các chương trình phát triển doanh nghiệp
 • Sự tiếp cận toàn cầu có thể cải thiện khả năng quan sát, kiểm soát và quản trị rủi ro
 • Mở rộng để thúc đẩy chi phí và hiệu quả hoạt động ở cấp độ toàn cầu giữa các chức năng và đơn vị kinh doanh
 • Lợi ích từ một tổ chức tích hợp với các quy trình đầu cuối và trách nhiệm giải trình rõ ràng
 • Cải thiện khả năng phân tích và thấu hiểu nhu cầu, mong muốn từ quyền truy cập vào nguồn dữ liệu đa doanh nghiệp, đa bộ phận
 • Trở thành nơi ươm mầm cho các cách thức làm việc số và xúc tác quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn doanh nghiệp
 • Một tổ chức nhanh nhạy với khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu kinh doanh như sáp nhập, mua lại và thoái vốn
 • Trở thành nguồn nhân tài / lực lượng lao động cần thiết cho tương lai

5 giai đoạn thúc đẩy quy trình chuyển đổi số dịch vụ của bạn

Bạn sẽ phải cần đánh giá cách lựa chọn chiến lược phù hợp, điều này sẽ cần thu thập và xác thực dữ liệu về thời gian và chi phí để giúp hình thành chiến lược kinh doanh và giúp bạn ra quyết định. Đánh giá mô hình hoạt động nào hoạt động tốt nhất cho tổ chức của bạn, bao gồm các lựa chọn thay thế, chẳng hạn như tự động hóa, dịch vụ được chia sẻ cố định, thuê ngoài hoặc kết hợp các tùy chọn này.

Bây giờ bạn đã xác định chiến lược, đã đến lúc xây dựng cấu trúc tổ chức tương lai của bạn. Bất kể bạn đã chọn mô hình hoạt động nào cho tương lai, bạn sẽ cần xây dựng bản đồ quy trình và mô hình tổ chức chi tiết. Thực hiện thẩm định về địa điểm hoặc nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài và phát triển kế hoạch triển khai bao gồm chiến lược truyền thông để liên tục thu hút các bên liên quan chính thông qua việc chuyển đổi tổ chức của bạn.

Khi mô hình hoạt động tương lai của bạn được thiết kế, bạn sẽ cần vận hành và xây dựng cơ sở vật chất, CNTT và các cơ sở hạ tầng khác. Đối với cả dịch vụ thuê ngoài và dịch vụ chia sẻ, điều quan trọng là phải tạo ra một chiến lược quản trị và hiệu suất để nhanh chóng nắm bắt các chi tiết quan trọng của dự án, bao gồm việc nghỉ việc, duy trì, tái định cư và bồi hoàn.

Thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện chiến lược đề ra bằng những việc làm cụ thể. Theo mô hình dịch vụ chia sẻ, điều này sẽ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi của bạn, bao gồm cả việc xây dựng trung tâm dịch vụ chia sẻ, đào tạo nhập môn cho các tài năng và đảm bảo có các phương thức đúng để ứng dụng kiến thức của họ. Không phải mọi thứ về tổ chức của bạn sẽ biến mất, vì vậy việc triển khai các cấp dịch vụ và khuôn khổ quản lý hiệu suất mà tổ chức của bạn quyết định giữ lại cũng rất quan trọng. Nếu bạn đang thuê ngoài, nhiều biện pháp trong số này sẽ được áp dụng và điều đó sẽ quan trọng khi bạn chuyển sang (các) nhà cung cấp khác

Nếu bạn đang thuê ngoài trong giai đoạn # 3 và # 4…

Cách tiếp cận của bạn sẽ khác đối với các giai đoạn # 3 và # 4 nếu bạn đang có kế hoạch thuê ngoài khả năng của mình: Hãy xem xét xác định phạm vi, cấp độ dịch vụ và nội dung bạn định chuyển giao. Tiến hành thẩm định các nhà cung cấp dịch vụ / nhà cung cấp và đàm phán chiến lược các hợp đồng trước khi trao Đề nghị mời thầu cho các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển chiến lược

Hành trình của bạn không kết thúc sau khi thực hiện. Còn nhiều vấn điều cần tìm hiểu và trong giai đoạn này, bạn nên theo dõi, giám sát và chủ động quản lý hiệu suất cũng như giải quyết các vấn đề. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá lại các dịch vụ được chia sẻ và các dịch vụ thuê ngoài, xem xét việc cung cấp dịch vụ và quản lý các sáng kiến đang diễn ra để cải thiện tổ chức của bạn. Đối với các tổ chức đang thuê ngoài, bạn nên lập kế hoạch về cách bạn sẽ thương lượng lại hợp đồng, đánh giá các phương án gia hạn hoặc cân nhắc việc rút khỏi hợp đồng.