Dịch vụ

Tư vấn chuyển đổi số

Hekate Digital tư vấn và thực hiện chương trình chuyển đổi số toàn diện, tùy chỉnh theo đặc thù doanh nghiệp, địa phương…. Nhằm tạo đà chuyển đổi số và tận dụng các lợi thế sẵn có, giúp doanh nghiệp, tỉnh thành đạt được những bước phát triển đột phá.
Ba khía cạnh cốt lõi chúng tôi tập trung trong quá trình áp dụng công nghệ số và thúc đẩy sự phát triển xã hội và kinh tế.

 • Chính phủ số
 • Kinh tế số
 • Xã hội số
Trụ cột chính

Các trụ cột chính trong chuyển đổi số

digital-goverment
Chính phủ số

Đưa toàn bộ hoạt động lên môi trường số, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu.

 • Công nghệ số giúp đồng bộ, liên thông, minh bạch, tối ưu và tiện lợi cho các đối tượng sử dụng
 • Tận dụng dữ liệu thu thập được để kết nối, phân tích và đưa ra chính sách phù hợp, nhanh chóng
digital-economy
Kinh tế số

Kinh tế số là một nền kinh tế ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực kinh doanh để nâng cao năng suất.

 • Số hóa các ngành công nghiệp mũi nhọn để tăng hiệu quả và lợi nhuận
 • Thúc đẩy các hệ sinh thái hội tụ xung quanh nhu cầu khách hàng
 • Ứng dụng các công nghệ tiên phong như một động lực tăng trưởng của nền kinh tế
digital-society
Xã hội số

Xã hội số: Công dân số và văn hóa số. Xã hội số, cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc gia số.

 • Chính phủ cung cấp những dịch vụ công kỹ thuật số để tương tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân
 • Người dân sử dụng các thiết bị thông minh để liên lạc, truy cập và sử dụng các dịch vụ số
Quy trình

Quy trình tư vấn chuyển đổi số

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số

 • Nắm rõ chiến lược kinh doanh từ Ban lãnh đạo
 • Xác định các vấn đề cốt lõi và ưu tiên
 • Xây dựng và thống nhất chiến lược chuyển đổi số

Triển khai khảo sát toàn diện

 • Khảo sát hiện trạng của doanh nghiệp gồm Khách hàng, vận hành, công nghệ, văn hoá, dữ liệu, quy trình… 
 • Đưa ra các kết quả phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp

Thiết kế lộ trình chuyển đổi số

 • Hoàn thiện lộ trình triển khai chuyển đổi số
 • Phân bổ nguồn lực, ngân sách và KPIs
 • Truyền thông nội bộ xuyên suốt về lộ trình

Tư vấn và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số tổng thể