Tự động hoá » Tự động hóa quy trình kinh doanh

Công Nghệ Cốt Lõi Của Mô Hình Vận Hành Của Thế Hệ Tiếp Theo​

Các doanh nghiệp trong mọi ngành công nghiệp đều nhận ra nhu cầu về khả năng kỹ thuật số và cải tiến mô hình kinh doanh để bắt kịp với thị trường không ngừng phát triển. Tại Hekate, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những áp lực bên ngoài, thông qua việc triển khai các sáng kiến ​​Tái thiết kế quy trình kinh doanh (BPR) và Tự động hóa quy trình để chuyển đổi kỹ thuật số cách thức hoạt động của một doanh nghiệp bằng cách hợp lý hóa và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh hiện có, để thúc đẩy tự động hóa và số hóa. Với nhiều năm kinh nghiệm trong không gian Số hóa và Tự động hóa Quy trình, Hekate đã trở thành người đi đầu trong lĩnh vực này, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế, trong các ngành khác nhau, để chuyển đổi các quy trình thủ công thông thường trước đây, thành các quy trình kỹ thuật số và tự động, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Hekate tận dụng RPA (Tự động hóa quy trình bằng robot) và các công nghệ để đạt được các mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp đề ra. RPA và Low-code đang giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa doanh nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả, trao quyền cho nhân viên, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp với khoảng thời gian nhanh chóng hơn so với thời gian truyền thống.

Các khả năng hoạt động chính:
 • Tự động hóa quy trình thông minh (bao gồm BPM, RPA và AI)
 • Quản lý công việc
 • Quản lý hồ sơ
 • Tích hợp dữ liệu và quản lý nội dung
 • Quy tắc kinh doanh và công cụ quyết định
 • Báo cáo và phân tích thời gian thực

Chuyển đổi hoạt động

Các tổ chức cần đạt được một bước thay đổi trong sự vận hành, từ đó, thay đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp, bằng cách áp dụng một tầm nhìn táo bạo được thực hiện bởi sự lãnh đạo thống nhất. Chuyển đổi hoạt động dựa trên chuyên môn về quy trình kinh doanh, đổi mới công nghệ và tài năng. Các chuyển đổi đó được xem là sự khởi xướng các hoạt động thông minh, sẵn sàng trong tương lai.

Chuyển đổi hoạt động có nghĩa là các tổ chức có thể “nghĩ lớn” và thực hiện các bước đi táo bạo để thu hẹp khoảng cách giữa khát vọng và vị trí hiện tại của họ. Bằng cách tự động hóa trên quy mô lớn, tăng cường nhân tài bằng công nghệ và cam kết đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, các tổ chức có thể tối ưu hóa hành trình hoạt động thông minh của họ. Thêm vào đó, với mô hình hoạt động linh hoạt giữa kết hợp các nhóm và công nghệ đa ngành trong hệ sinh thái gồm các đối tác, các tổ chức, có thể cải thiện hiệu suất tổng thể và tính bền vững.

Hekate có thể hỗ trợ Hành trình tự động hóa của bạn như thế nào?

 • Có được sự hiểu biết sâu sắc về quy trình kinh doanh “AS-IS”
 • Xác định các điểm gặp vấn đề và lỗ hổng hiện tại
 • Xác định tính khả thi của tự động hóa
 • Xác định quy trình kinh doanh quan trọng
 • Thực hiện những giải pháp tối ưu hóa
 • Xác định các công nghệ tự động hóa đã chọn (nếu giải pháp tối ưu hóa yêu cầu tự động hóa)
 • Phát triển giải pháp tự động dựa trên quy trình kinh doanh được tối ưu hóa
 • Thực hiện kiểm thử đơn vị và hệ thống
 • Thực hiện kiểm tra sự chấp nhận của người dùng
 • Thiết kế mô hình quản trị
 • Triển khai giải pháp tự động cho doanh nghiệp sản xuất
 • Bàn giao giải pháp cho chủ sở hữu quy trình
 • Tinh chỉnh các yêu cầu giải pháp