Các giải pháp thiết bị di động phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp

Khởi động đổi mới đám mây với các công cụ, cách tiếp cận và bí quyết để mang lại kết quả. Đám mây đồng nghĩa với sự đổi mới – công cụ cung cấp năng lượng cho các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số mới có thể mang lại lợi thế cho doanh nghiệp của bạn. Giải pháp Đổi mới dựa trên nền tảng đám mây của Hekate sử dụng phương pháp phân phối đầu cuối, có thể lặp lại để tăng khả năng phát triển các dịch vụ, ứng dụng và sản phẩm kỹ thuật số mới trên đám mây. Kết quả là? Khai thác liên tục các khả năng và tài nguyên của đám mây, nhận phản hồi theo thời gian thực nhanh hơn từ khách hàng của bạn và nhanh chóng khai thác những gì khách hàng muốn để bạn có thể tập trung vào đổi mới.

Chúng tôi kết nối doanh nghiệp với công nghệ để nâng cao kết quả kinh doanh

Hình dung lại doanh nghiệp của bạn, giảm đi sự phức tạp và giải phóng tiềm năng ứng dụng điện toán đám mây của bạn.

 • Ứng dụng điện toán đám mây
 • Chiến lược chuyển đổi đám mây
 • Tối ưu hóa chi phí đám mây

Giảm thiểu rủi ro và hợp lý hóa việc chuyển dữ liệu doanh nghiệp của bạn lên đám mây.

 • Chuyển dữ liệu qua đám mây
 • Hiện đại hóa ứng dụng
 • Khai thác sức mạnh của Cloud Native – giải pháp không sử dụng máy chủ và theo định hướng microservices

Ứng dụng những ý tưởng công nghệ vào cuộc sống một cách nhanh chóng với các sản phẩm và dịch vụ Cloud Native.

 • Phát triển ứng dụng Cloud Native
 • Kiến trúc điện toán đám mây
 • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Người dùng tin tưởng khi sử dụng đám mây nhờ những đạo luật Cloud nghiêm ngắt, đảm bảo an ninh mạng và khả năng phục hồi dữ liệu nhanh chóng.

 • Chiến lược bảo mật đám mây
 • Đạo luật CLoud
 • Quản trị dữ liệu đám mây

Nâng cao khả năng tổ chức của bạn để phát triển mạnh mẽ trên đám mây.

 • Phát triển mô hình hoạt động đám mây mạnh mẽ và đề ra kế hoạch chi tiết để tăng tốc quá trình chuyển đổi
 • Kích hoạt mô hình kinh doanh dựa trên đám mây về văn hóa, vai trò, quy trình và công nghệ
 • Đẩy nhanh quá trình phát triển năng lực và kỹ năng của doanh nghiệp

Bắt đầu hành trình trên đám mây của bạn với các dịch vụ được quản lý bằng công nghệ và có quy trình kinh doanh cụ thể

Tăng tốc kết quả kinh doanh với các kết nối được xây dựng từ trước và các giải pháp đám mây tập trung vào ngành mang lại tác động tích cực cho doanh nghiệp của bạn theo thời gian thực.

Các khả năng vượt trội khi áp dụng Hiện đại hóa sản phẩm

Cải thiện bảo mật và giảm thiểu rủi ro

Tích hợp bảo mật đám mây giúp giảm thiểu các rủi ro gây gián đoạn, tạo điều kiện cho các hoạt động diễn ra liên tục bằng cách sử dụng quy trình làm việc tập trung và tự động.

Đạt được những hiểu biết sâu sắc hơn

Khai thác dữ liệu lớn và sử dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nguồn thông tin chi tiết để cải thiện hiệu suất và cung cấp cho khách hàng trải nghiệm vượt trội.

Tăng cường hiệu quả với khả năng mở rộng và sự nhanh nhẹn

Để duy trì tính cạnh tranh, điều cần thiết là có thể đáp ứng các nhu cầu, điều kiện mới của thị trường và nhanh chóng điều chỉnh các nguồn lực phù hợp với nhu cầu.

Tạo ra một lực lượng lao động nhanh nhẹn và chiến lược

Sự chuyển đổi và hiện đại hóa có thể giúp bạn kích hoạt một lực lượng lao động hiện đại, nhanh nhẹn và tập trung vào chiến lược hơn để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Đổi mới nhanh hơn

Với việc hiện đại hóa và chuyển sang đám mây, bạn có thể tận dụng các công nghệ mới để giúp đưa ra các quyết định quan trọng và hiểu rõ hơn về các cơ hội phát triển mới. 

Tối ưu hóa chi phí CNTT

Hiện đại hóa có thể giúp giảm đầu tư vốn khi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và chi phí tài nguyên chuyển sang các nhà cung cấp đám mây có thể quản lý hoạt động và bảo trì.