Giải pháp Quản lý dữ liệu từ Hekate

Giải pháp Quản lý dữ liệu từ Hekate hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong công cuộc chuyển đổi và tối ưu hóa, đồng thời thiết lập các quy trình, chính sách và công cụ phù hợp để tối đa hóa giá trị cũng như tăng độ tin cậy cho dữ liệu.

Dựa trên kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về công nghệ và tính khả thi để triển khai, các giải pháp Quản lý dữ liệu Hekate cung cấp nhằm:

 • Đánh giá mức độ hoàn thiện của nguồn dữ liệu hiện có và xác định chiến lược nào là tối ưu, business case và roadmap phù hợp, cũng như giải pháp nào có thể đạt được kết quả mong muốn nhanh chóng.
 • Cải thiện hiệu quả cho các quy trình và tăng tính minh bạch của các báo cáo, thông qua việc thiết kế và triển khai các tính năng quản lý dữ liệu tùy chỉnh, dựa trên framework quản lý dữ liệu của Hekate và các cách thức tối ưu khác.
 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu và các hệ thống liên quan đến Dữ liệu & Phân tích, với các tính năng quản lý dữ liệu phù hợp.

Một cách tiếp cận toàn diện đối với dữ liệu

Theo quan điểm của chúng tôi, mô hình phát triển này hướng tới một tổ chức vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện từ tất cả các công ty, tập trung vào bảy lĩnh vực. Thông qua nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực – cả về chiến lược và thực thi – quá trình chuyển những ý tưởng cho đến thực thi.

Mô hình này chứng minh rằng, việc thực thi thành công một kế hoạch không chỉ phụ thuộc vào công nghệ chất lượng cao mà đôi khi phụ thuộc vào các khía cạnh ít hữu hình hơn như văn hóa doanh nghiệp, có khi đây lại là một yếu tố tiên quyết.

Chúng tôi giúp các tổ chức chuyển đổi số thành công thông qua việc kết hợp công nghệ dựa vào cơ sở dữ liệu, với sự am hiểu về nhiều ngành nghề khác nhau.

Một cách tiếp cận thích ứng

Từ việc nắm rõ những vấn đề của doanh nghiệp, công nghệ hàng đầu thị trường và chuyên môn cao trên tất cả các khía cạnh liên quan đến dữ liệu, phân tích và AI, chúng tôi đưa ra một phương pháp tiếp cận riêng cho doanh nghiệp của bạn, nhằm đạt được kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đang thực sự cần. Chúng tôi hiện thực hoá lý tưởng này thông qua những khả năng cụ thể được phân tích từ cơ sở dữ liệu có liên quan, với mục tiêu cuối cùng giúp doanh nghiệp của bạn luôn đón đầu mọi xu hướng trong ngành.

 • Thiết lập một kiến trúc hệ thống có thể giải quyết các nhu cầu hiện tại và tương lai.
 • Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp, gồm các bộ kỹ năng và những vai trò khác nhau thành một cách thức vận hành với mục tiêu hiểu biết về dữ liệu.
 • Tạo ra các cấu trúc quản lý để mang lại nguồn dữ liệu đáng tin cậy.
 • Xây dựng roadmap cho cơ sở dữ liệu để có thể theo dõi trong nhiều năm tới.
 • Tiết kiệm chi phí bằng cách đưa dữ liệu lên môi trường đám mây dễ quản lý hơn.
 • Triển khai các giải pháp phân tích cloud-native và mọi người đều có thể sử dụng.
 • Triển khai cơ sở hạ tầng dữ liệu linh hoạt và có khả năng phục hồi.
 • Tạo ra các tiêu chuẩn và phát triển các quy trình để xây dựng nguồn dữ liệu đáng tin cậy.
 • Xem xét lại các tiêu chuẩn và các mô hình dữ liệu
 • Tạo các môi trường để dữ liệu có thể mở rộng và thích ứng
 • Thiết lập kho dữ liệu và hồ sơ dữ liệu dựa vào công nghệ đám mây
 • Thúc đẩy việc truy cập dữ liệu ở tất các các phòng ban
 • Tạo nguồn khách hàng mới và có hiểu biết sâu sắc hơn về các hoạt động vận hành của doanh nghiệp
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ M&A nhằm giúp công ty của bạn dễ dàng thay đổi hơn.
 • Xem xét lại cách thức báo cáo và hình dung về dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp.
 • Tăng tính tự động của hệ thống, phân tích dữ liệu nhanh hơn, tạo ra nhiều công cụ tự động hoá quy trình.
 • Công khai những dữ liệu ẩn bằng cách chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành các thông tin hữu ích.
 • Sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ học máy để tự động hóa các tác vụ, hiểu được dữ liệu phi cấu trúc và dự đoán kết quả trước khi xảy ra.
 • Cải thiện khả năng quản lý dữ liệu.