Trí tuệ nhân tạo » Chuyển đổi dựa trên dữ liệu

Chúng tôi giúp khách hàng mở khóa các giá trị từ nguồn dữ liệu hiện có

Trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, tất cả đều dựa vào tốc độ tăng trưởng và quy mô, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang dần chuyển sang công nghệ mới nhất để cung cấp các giải pháp cho những thách thức phức tạp nhất trong doanh nghiệp. Nhưng để khai thác hết tiềm năng của công nghệ, các nhà lãnh đạo phải bắt đầu thực sự dựa vào dữ liệu — đưa nó vào mọi quyết định, tương tác và quy trình.

Việc nhận ra giá trị to lớn của dữ liệu là một chuyện nhưng quan trọng hơn là sự thay đổi về cách sử dụng dữ liệu và AI trong toàn tổ chức. Không giống như các sáng kiến phân tích và dữ liệu truyền thống, hay chỉ đơn thuần về mặt kỹ thuật. Chuyển đổi dựa vào dữ liệu là về việc kết nối dữ liệu và con người, ý tưởng và kết quả.

Giải pháp của chúng tôi

Chúng tôi giúp khách hàng nắm bắt giá trị của việc chuyển đổi dữ liệu với tốc độ nhanh và quy mô lớn. Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi tạo ra cơ sở hạ tầng, quy trình và văn hóa để biến dữ liệu và phân tích thành các lợi thế cạnh tranh mới.

Kết quả cuối cùng là gì? Một doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, hỗ trợ đám mây, khai thác giá trị dữ liệu và sử dụng AI theo những cách mới để tăng trưởng kinh doanh bền vững – cho dù đó là cải thiện trong hiệu quả trong vận hành doanh nghiệp, mang lại trải nghiệm khách hàng đặc biệt hơn, hay là tạo ra các dòng doanh thu mới thông qua các sản phẩm và dịch vụ thông minh.

50 triệu USD

được tạo ra từ đầu đến cuối quá trình chuyển đổi dữ liệu cho một công ty tiêu dùng hàng đầu thị trường.

20-30%

hiệu quả tăng trưởng cho một công ty cho vay.

>30%

hiệu suất tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh hiện tại.

Lợi ích của việc chuyển đổi dựa trên dữ liệu

Chúng tôi giúp bạn tận dụng giá trị dữ liệu của mình để mang lại kết quả kinh doanh có thể đo lường được dựa trên mục tiêu kinh doanh của mình

Những sản phẩm và dịch vụ mới

Mở rộng sang các miền mới, xây dựng lại các dịch vụ của bạn và phát triển chúng với khả năng mở rộng quy mô để đáp ứng những nhu cầu đang thay đổi của khách hàng.

06
Quy trình vận hành hiệu quả

Cải thiện các quy trình để giảm chi phí vốn và chi phí hoạt động, cung cấp tính linh hoạt để hỗ trợ các yêu cầu và ưu tiên thay đổi của doanh nghiệp, cải thiện khả năng đáp ứng, tạo ra một quy trình hoạt động nhanh chóng giúp đem đến các giá trị vượt bậc.

Lực lượng lao động/doanh nghiệp bền vững

Đánh giá nguồn nhân tài hiện có, hình dung và trau dồi các kỹ năng cần thiết cho tương lai, xây dựng lực lượng lao động bền vững sẵn sàng cho những giai đoạn tiếp theo.

Trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay