Tư vấn công nghệ » Chiến lược & tư vấn đám mây

Tăng tốc kết quả kinh doanh nhờ vào đám mây

Đã đến lúc tăng tốc kết quả kinh doanh của bạn nhờ vào đám mây

Hành trình trên đám mây của bạn không chỉ đơn thuần là phát triển CNTT của bạn. Đó là về việc chuyển đổi doanh nghiệp của bạn — mọi thứ từ công nghệ, quy trình, đến nguồn lực của bạn. Để quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh chóng hơn, chúng tôi sử dụng các trình tăng tốc phần mềm, sự hiểu biết và khả năng kỹ thuật đám mây mạnh mẽ để tạo ra phương pháp tiếp cận đám mây tối ưu cho doanh nghiệp. Được thiết kế để tạo ra các mô hình kinh doanh mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng, các giải pháp chuyển đổi đám mây của Hekate do con người tạo lập kết hợp với công nghệ hiện đại — giúp doanh nghiệp bạn gia tăng doanh thu đồng thời quản lý rủi ro và xây dựng khả năng phục hồi nhanh chóng.

Vậy, doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi?

Thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và hiệu quả bằng cách kết nối chiến lược kinh doanh của bạn với chiến lược đám mây phù hợp

Chúng tôi bắt đầu bằng cách xem xét làm cách nào để đám mây có thể gia tăng giá trị cho tổ chức của bạn trên toàn doanh nghiệp. Sau đó, áp dụng phương pháp tiếp cận do doanh nghiệp lãnh đạo, chúng tôi giúp cung cấp cho bạn một chiến lược toàn diện nhưng thiết thực và có thể thực thi được, đặt nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng lên hàng đầu.

06
Đánh giá các nhà cung cấp đám mây phù hợp với doanh nghiệp

Chúng tôi giúp bạn tìm nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu kiến trúc và mục tiêu kinh doanh của bạn.

Giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng đám mây

Chúng tôi giúp bạn phát triển các phương pháp hàng đầu về bảo mật và quản lý môi trường đám mây của bạn.

notepad 1
Phát triển trường hợp kinh doanh mạnh mẽ từ đám mây.

Giúp bạn xây dựng trường hợp thay đổi bao gồm một lộ trình nhiều năm bao gồm các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật và bảo mật.

Tập trung vào những dịch vụ chính

Bắt đầu với mục tiêu kinh doanh của bạn, chúng tôi đồng hành cùng bạn qua tất cả các giai đoạn trên hành trình sử dụng đám mây toàn diện – từ lúc đưa ra chiến lược đến lúc vận hành.

Chúng tôi thực hiện lựa chọn nhà cung cấp đám mây phù hợp. Với tư cách là nhà tư vấn độc lập, chúng tôi đồng hành cùng bạn trong tất cả các giai đoạn của cuộc kiểm toán bởi các bên thứ ba.

Các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn bảo vệ môi trường đám mây và nắm chắc mọi rủi ro về Mạng – trong suốt hành trình sử dụng dịch vụ đám mây 

Kích hoạt những khả năng tiềm ẩn

Chúng tôi cho phép chuyển đổi doanh nghiệp thông qua các ứng dụng sáng tạo của đám mây. Kết hợp sự nhạy bén trong kinh doanh, các dịch vụ kinh doanh và công nghệ tích hợp cũng như cách tiếp cận lấy con người làm đầu, chúng tôi giúp các doanh nghiệp khám phá và kích hoạt khả năng của họ. Chúng tôi sử dụng toàn bộ khả năng của mình để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong suốt hành trình sử dụng đám mây và nhiều điều hơn thế nữa.

Tư vấn và lập chiến lược

Việc chuyển đổi đám mây có thể phức tạp và không có cách tiếp cận chung cho tất cả. Đó là lý do tại sao chúng tôi điều chỉnh các giải pháp để giúp đáp ứng nhu cầu của ngành và tổ chức của bạn trong khi vẫn lưu ý đến sự chuyển đổi văn hóa và kinh tế của bạn. Đám mây hỗn hợp, đa nền tảng, riêng tư hoặc công cộng — chúng tôi giúp đánh giá vị trí của bạn và tạo một lộ trình để giúp tối đa hóa tiềm năng đám mây của bạn.

Triển khai và quản lý

Cho dù bạn đang chuyển đổi từ trung tâm dữ liệu, hiện đại hóa cho tổ chức ưu tiên đám mây hay phát triển các ứng dụng của bạn trên đám mây, kinh nghiệm trong ngành và các sản phẩm đổi mới của chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng phù hợp cho sự phát triển và đổi mới trong tương lai.

Vận hành và đổi mới

Hoạt động trong môi trường đám mây có thể là một thách thức — và vận hành các mô hình đa đám mây và kết hợp có thể tăng độ phức tạp đó. Dịch vụ vận hành đám mây của chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng, cũng như các dịch vụ tuân thủ và an ninh mạng, cung cấp các hoạt động linh hoạt và đáng tin cậy cho khối lượng công việc trên đám mây của doanh nghiệp. Bằng cách kết hợp Dịch vụ được quản lý trên đám mây của chúng tôi với các dịch vụ khác, chúng tôi có thể mang lại kết quả kinh doanh dưới dạng một tập hợp các dịch vụ được lưu trữ trên đám mây, có thể mở rộng và thay đổi theo yêu cầu để giúp bạn đổi mới và nhận ra toàn bộ giá trị của đám mây của mình.