Trí tuệ nhân tạo » Các giải pháp AI có trách nhiệm

Thu hẹp khoảng cách đạo đức xung quanh AI

Các CEO thường tập trung vào những con số — lợi nhuận, thu nhập trước lãi vay và thuế, lợi tức của cổ đông. Những dữ liệu này thường là bằng chứng xác thực về sự thành công hay thất bại của CEO, nhưng chúng chắc chắn không phải là thước đo duy nhất. Trong số các yếu tố thành công không tính bằng số, nhưng không kém phần quan trọng đó là đưa ra các quyết định đúng đắn. Việc đưa ra quyết định đúng đắn không chỉ tạo ra nhiều giá trị mà còn không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chúng ta có thể tận dụng những hiểu biết sâu sắc từ AI để giải quyết hàng loạt các thách thức xã hội và khoa học. Ở cấp độ kinh doanh, AI thúc đẩy sự phát triển sản phẩm mới, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và thay đổi bản chất công việc. Nhưng để thực sự thành công, AI phải được triển khai một cách có trách nhiệm.

Vậy AI có trách nhiệm là gì?

AI có trách nhiệm là thực hành các hoạt động như thiết kế, phát triển và triển khai AI với mục đích tốt để trao quyền cho nhân viên và doanh nghiệp, đồng thời tác động công bằng đến khách hàng và xã hội — cho phép các công ty tạo dựng niềm tin và mở rộng quy mô AI một cách tự tin.

Hekate mang lại điều gì?

Tầm nhìn, thiết kế và lập kế hoạch quản trị AI

Hỗ trợ xây dựng quản trị AI, bao gồm phát triển tầm nhìn về việc áp dụng AI, thiết kế cấu trúc quản trị, thiết lập các nguyên tắc đạo đức về AI, xác định khuôn khổ và chính sách ứng dụng AI, đồng thời xác định các trường hợp sử dụng và lộ trình áp dụng.

Đánh giá điểm chuẩn về sự trưởng thành của AI trong tổ chức và phát triển lộ trình

Đánh giá năng lực và khả năng quản trị, chiến lược, kinh doanh và vận hành AI của một tổ chức trong toàn bộ vòng đời của AI, bao gồm chiến lược, lập kế hoạch, hệ sinh thái, phát triển, triển khai, vận hành và giám sát. Khoảng cách trên 19 lĩnh vực phụ của vòng đời AI sẽ được xác định và ưu tiên để tạo ra một lộ trình cho các giải pháp khoảng cách trưởng thành.

Đánh giá tác động của ứng dụng AI

Đánh giá tác động của ứng dụng AI cụ thể so với các nguyên tắc đạo đức AI đã xác định. Thảo  luận về việc liệu tất cả các cân nhắc về đạo đức AI có được giải quyết trong quá trình phát triển và duy trì ứng dụng AI hay không.

Phân tích khả năng giải thích, độ chênh lệch và độ mạnh mẽ của các mô hình AI

Tiến hành phân tích chuyên sâu về khả năng giải thích, độ chênh lệch và độ chắc chắn của một ứng dụng AI cụ thể

Hỗ trợ về quyền riêng tư, quy định và tuân thủ chính sách

Tiến hành phân tích chuyên sâu về các thực tiễn được áp dụng trong quá trình phát triển và bảo trì ứng dụng AI cụ thể liên quan đến quyền riêng tư và các yêu cầu quy định

Xác định mức độ ưu tiên của AI trước khi bạn mở rộng quy mô

Đánh giá thuật toán là một đánh giá kỹ thuật giúp xác định và giải quyết các rủi ro tiềm ẩn và hậu quả không mong muốn của các hệ thống AI trong doanh nghiệp của bạn, để tạo niềm tin và xây dựng các hệ thống hỗ trợ xung quanh việc đưa ra quyết định AI.

Các trường hợp sử dụng được ưu tiên trước để đảm bảo bạn đang đánh giá và khắc phục những trường hợp có rủi ro và tác động cao nhất. Khi các ưu tiên được xác định, chúng sẽ được đánh giá một loạt các kiểm tra định tính và định lượng để hỗ trợ các giai đoạn phát triển khác nhau của AI. Đánh giá bao gồm bốn bước chính:

06

Đặt mục tiêu xung quanh mục tiêu công bằng của bạn cho hệ thống, xem xét các khách hàng khác nhau.

Đo lường & khám phá sự khác biệt về kết quả tiềm năng và các nguồn gây ra sự ưu tiên giữa những người dùng.

07

Giảm thiểu những hậu quả không mong muốn bằng cách sử dụng các chiến lược khắc phục được đề xuất.

01

Kiểm soát hệ thống bằng quy trình gắn cờ và giải quyết các chênh lệch trong tương lai khi hệ thống AI phát triển.