Chăm sóc sức khoẻ

Chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số: Dịch vụ y tế không gián đoạn và công bằng.

Với sứ mệnh cung cấp giải pháp vì con người, Hekate Digital cung cấp các giải pháp số hóa, tự động hóa và thông minh hóa để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng dịch vụ y tế.

Mục tiêu của chúng tôi là mang đến sự trợ giúp thông minh cho mọi người, loại bỏ giấy tờ trong cơ sở y tế, tạo ra hệ thống số liệu y tế trực tuyến và minh bạch, cùng với việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính y tế. Chuyển đổi số đại diện cho thế hệ y tế đương đại, thúc đẩy những cơ hội bình đẳng trong việc giúp người dân tiếp cận những dịch vụ và kiến thức quan trọng.

VẤN ĐỀ

Thách thức hiện tại của ngành y tế

GIẢI PHÁP

Giải pháp của chúng tôi

Cổng thông tin bệnh nhân

Cung cấp quyền truy cập thông tin sức khỏe dễ dàng, tạo sự tham gia và tương tác giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Khám chữa từ xa

Cho phép bác sĩ lâm sàng liên lạc với bệnh nhân chăm sóc, tư vấn, nhắc nhở, can thiệp, theo dõi và tư vấn từ xa.

Bệnh án điện tử

Cho phép các bác sĩ và bệnh nhân truy cập, quản lý hồ sơ bệnh án hiệu quả hơn, cũng như cải thiện chi phí vận hành trong bệnh viện

Hệ thống quản lý toàn diện

Bằng cách số hóa dữ liệu và nâng cao quy trình quản lý khám chữa bệnh toàn diện trong bệnh viện.

Performance Dashboard

Hiển thị thời gian thực đồ thị theo dõi diễn biến bệnh thông qua dữ liệu thu thập được từ các thiết bị cảm biến mang theo người.

Chatbot

Được huấn luyện để đưa ra phản hồi đối chính xác, bằng cách nhận biết, phân tích nội dung và đưa ra phản hồi phù hợp.

Tìm hiểu thêm về chuyển đổi số ngành chăm sóc sức khoẻ