SẢN XUẤT

Nhà máy thông minh – Xu hướng của các doanh nghiệp sản xuất

Chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mà đó là một yêu cầu. Thị trường ngày nay càng phức tạp cùng với nhu cầu và sở thích của khách hàng thay đổi nhanh chóng đều đang gây áp lực rất lớn lên các nhà sản xuất. Đặc biệt, các đối tác quốc tế đặt ra những yêu cầu khắt khe về chuỗi cung ứng bền vững, minh bạch và có đạo đức, đây cũng là một thách thức đáng kể.

Hekate Digital hợp tác với các nhà sản xuất để giải quyết những thách thức này và hướng đến các mục tiêu chính: Minh bạch trong sản xuất, giảm chi phí, có khả năng mở rộng và độ linh hoạt cao.

VẤN ĐỀ

Vấn đề của nhà sản xuất đang gặp phải

GIẢI PHÁP

Giải pháp của chúng tôi

Chuyển đổi số quy trình

Chúng tôi số hoá quy trình sản xuất trên nguyên lý sản xuất tinh gọn. Giúp tự động hóa và tối ưu hóa các hoạt động theo thời gian thực. Từ việc thu thập thông tin, tiến độ công nhân, quản lý nguyên phụ liệu, quá trình sản xuất, đến kiểm soát chất lượng và giao hàng.

Xây dựng kho thông minh

Xây dựng một hệ thống quản lý nhà kho thông minh không giấy tờ thông qua mã hoá dữ liệu nhập kho - xuất kho, tự động hoá các tác vụ quản lý kho, tối ưu không gian kho hàng, cập nhật thông tin theo thời gian thực nhanh chóng và chính xác.

Trợ lý ảo trong sản xuất

Trợ lý ảo (chatbot/voicebot) được tùy chỉnh để cung cấp hướng dẫn và trả lời hàng loạt câu hỏi hoặc truy vấn phức tạp từ đối tác/khách hàng. Giúp tăng cường tương tác và cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp cho khách hàng, hiệu quả và tiện lợi.

Xây dựng chuỗi cung ứng số và tạo ra giá trị xuyên suốt cho mọi hoạt động của tổ chức theo nguyên lý Lean Digital, nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về chuyển đổi số sản xuất