Chuyển đổi dựa trên dữ liệu Chúng tôi giúp khách hàng mở khóa các giá trị từ nguồn dữ liệu hiện có Trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, tất cả đều dựa vào tốc độ tăng trưởng và quy mô, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang dần […]

Công nghệ về AI Trao quyền cho một doanh nghiệp thông minh hơn, nhanh hơn, linh hoạt hơn Trí tuệ nhân tạo (AI) luôn là chủ đề được ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của các CEO ở nhiều tổ chức lớn. Việc ứng dụng AI đang tiếp tục tăng trưởng ổn […]

Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) Tự động hóa quy trình bằng Robot trong mọi với kinh nghiệm của Hekate RPA là một chuỗi các công nghệ sáng tạo được sử dụng để tự động hóa các quy trình và hoạt động của con người – và công nghệ này thực sự đang […]

Các giải pháp AI có trách nhiệm Thu hẹp khoảng cách đạo đức xung quanh AI Các CEO thường tập trung vào những con số — lợi nhuận, thu nhập trước lãi vay và thuế, lợi tức của cổ đông. Những dữ liệu này thường là bằng chứng xác thực về sự thành công hay […]

Hội thoại AI Đi theo làn sóng công nghệ thế hệ kế tiếp để đạt được thành công trong việc vận hành doanh nghiệp Trong kỷ nguyên kỷ thuật số đang không ngừng thay đổi các nguyên tắc nhập cuộc / tham gia / xâm nhập vào thị trường. Điều này đã dẫn đến một […]