Công nghệ của doanh nghiệp Nâng cao trải nghiệm của con người và tạo ra nguồn khách hàng nuôi sống doanh nghiệp. Lấy khách hàng làm trung tâm. Dẫn dắt một dự án chuyển đổi trải nghiệm khách hàng (CX) có thể mang đến rất nhiều mối lo lắng cho nhiều quản lý và các […]

Phân tích nâng cao Chúng tôi tạo ra sự phát triển thông qua dữ liệu khách hàng Chúng ta đang sống trong thời đại kết nối và thị trường tiêu dùng không phải là ngoại lệ. Các doanh nghiệp được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn phải dự […]

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Tạo ra giá trị khách hàng với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng Chúng tôi giúp khách hàng của mình thiết kế các chiến lược phát triển mối quan hệ với khách hàng nhằm phát triển các đề xuất giá trị đáp ứng nhu cầu và […]

Hội thoại AI Đi theo làn sóng công nghệ thế hệ kế tiếp để đạt được thành công trong việc vận hành doanh nghiệp Trong kỷ nguyên kỷ thuật số đang không ngừng thay đổi các nguyên tắc nhập cuộc / tham gia / xâm nhập vào thị trường. Điều này đã dẫn đến một […]