KHU VỰC CÔNG

Nền tảng số giúp cuộc sống người dân thuận tiện hơn

Trong thời điểm hiện tại, khu vực công đang phải đối mặt với một thách thức lớn, đó là cung cấp dịch vụ ổn định cho người dân, đồng thời đáp ứng nhanh chóng những thay đổi trong nhu cầu của họ. Tuy nhiên, với tài nguyên hạn chế, thời gian ngắn và những khó khăn chưa từng có, các nhà lãnh đạo vẫn chưa tìm được giải pháp tối ưu nhất để cải thiện vấn đề này.

Chúng tôi kết hợp các yếu tố: Con người, công nghệ và xây dựng văn hoá để giúp khu vực công đạt được chuyển đổi số hiệu quả. Mục tiêu chính là giúp các nhà lãnh đạo trong các tổ chức khu vực công biến những ý tưởng và tham vọng thành các hành động thực tế. Chúng tôi tận dụng tối đa giá trị của các khoản đầu tư và kiến thức chuyên môn hiện có để xây dựng các nền tảng cải tiến vật chất. Bằng cách này, chúng tôi mang lại giá trị bền vững cho người dân và tạo ra năng lực lâu dài trong các tổ chức chính phủ.

Giải pháp

Đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Hệ thống quản lý thông tin

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổ chức để tăng tính xuyên suốt, minh bạch và khả năng truy cập thông tin

Phân tích dữ liệu và đề xuất

Phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị cho Ban Lãnh đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện dịch vụ công.

Dịch vụ công trực tuyến

Quản lý các cổng thông tin công cộng, hệ thống thanh toán điện tử và khả năng tương tác trực tuyến với cơ quan hành chính

Chatbot / Voicebot

Sử dụng công nghệ để cải thiện giao tiếp và tương tác, mang lại trải nghiệm thuận tiện giữa các cơ quan hành chính và người dân.

Trở thành đối tác với chúng tôi ngay hôm nay

Chúng tôi cùng đối tác tư vấn quy hoạch phát triển kinh tế xã hội số cho các lãnh đạo chính quyền, sở ban ngành, du lịch. Nhằm giúp tỉnh thành quy hoạch đồng bộ, tối ưu và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, dựa trên những nguyên lý về sự phát triển bền vững trong dài hạn.