GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tiến về tương lai: Sự phát triển chuyển đổi số trong giáo dục

Giáo dục là một lĩnh vực đang được chính phủ Việt Nam khuyến khích và ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số. Mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thách thức, nhưng nếu được hiện thực hoá, chuyển đổi số sẽ đem lại nhiều lợi ích cho học viên, giảng viên, các cơ sở đào tạo và cho xã hội.

Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục là con đường giúp Hekate Digital thực hiện khát vọng xây dựng một xã hội học tập trọn đời, xóa nhòa khoảng cách giáo dục giữa các địa phương trên cả nước. Hekate Digital hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững 4 (SDG 4) cho giáo dục và chuyển đổi các phương thức cung cấp khả năng tiếp cận học tập phổ cập. Nó có thể nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của việc học tập, tăng cường hòa nhập và cải thiện quản lý và quản trị giáo dục.

GIẢI PHÁP

Giải pháp của chúng tôi

chatbot (2)
Chatbot

Chatbot do AI hỗ trợ là công cụ thiết yếu trong các nền tảng học tập, mang lại lợi ích cho học sinh, giáo viên và thậm chí cả nhân viên hành chính. Trong quá trình phát triển nền tảng học tập, chatbot hỗ trợ tự động người học thực hiện các tác vụ cơ bản, giải đáp câu hỏi, đưa ra phản hồi và thậm chí tư vấn cho học viên về quy trình học tập phù hợp. Vì những lợi thế này, nhiều tổ chức giáo dục đã đầu tư vào công nghệ chatbot và tùy chỉnh nó để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ.

vr
Thực tế ảo (VR) và trực tuyến (AR)

Nhờ thế giới metaverse, sinh viên có thể hòa mình vào một môi trường thực tế cao. Mô hình học tập này mang đến cho học viên những trải nghiệm học tập một cách trực quan nhất, giúp nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với các hình thức đào tạo truyền thống. Người học có thể sử dụng AR và VR để tham gia vào các mô phỏng và trò chơi như thể họ đang ở đó.

IconAI
Trí tuệ nhân tạo và học máy

Việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo vào giáo dục sẽ cung cấp phương pháp học tập được cá nhân hóa cho từng người học, cho phép họ tiếp cận điểm yếu của mình đồng thời phát huy điểm mạnh của mình. Sử dụng công nghệ AI để đọc chữ viết tay từ bài tập của học sinh và tự động chấm điểm cho các bài kiểm tra trắc nghiệm và điền vào chỗ trống. Giúp tiết kiệm thời gian cho giáo viên, đồng thời, cung cấp cho học sinh những đánh giá phản hồi nhanh chóng về bài tập của mình.

Cùng chúng tôi xây dựng một nguồn nhân lực số cho tương lai

Để chuyển đổi số thành công trong ngành giáo dục, cần có sự quyết tâm và tiên phong từ các nhà lãnh đạo trong tổ chức giáo dục và đào tạo. Bằng sự đồng tâm và hiệp lực, chuyển đổi số trong ngành giáo dục sẽ tạo ra những hiệu quả quan trọng và có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế và xã hội của cả nước.